Carrier Turf – Luftare / Vält

Carrier Turf inriktar sig på skötsel av alla typer av grönytor såsom fotbollsplaner, golfbanor osv. Dessa maskiner är inriktade på att vara effektiva och mångsidiga för att kunden största möjliga frihet i planeringen av sina skötselåtgärder. För att skapa goda förutsättningar för en frisk och livskraftig gräsyta behövs luft. Med ett arbetsdjup på max 15cm lyckas du med detta. Genom att lufta så förbättras dräneringseffekten samtidigt som markens förmåga att ta upp vatten ökar. Därmed minskar känsligheten för olika värderförhållanden.

Carrier Turf pms 421 RGB (kopia)

Carrier Turf 425, världens största luftare/vält! 

IMG_0455 425.02 425.05

 • Arbetsbredd: 4.25m
 • Transportbredd: 2.5m
 • Vikt: 2660 – 3410kg  ink knivar (viktas av/på med vatten i vält rullen)
 • Tillbehör: Borste. Universaldisk istället för kniv disk, 8st solida pinnar / hålpipor som monteras på universaldisk, totalt 18st diskar.
 • Kapacitet: 3.02 till 3.4 ha/timme
 • Kraftbehov: ca 60hk – 80hk

Carrier Turf 225

SONY DSC SONY DSC SONY DSC

 • Arbetsbredd: 2.25m
 • Transportbredd: 2.5m
 • Vikt: 636 – 1013kg ink knivar (viktas av/på med vatten i vält rullen)
 • Tillbehör: Borste. Universaldisk istället för kniv disk,  8st solida pinnar / hålpipor som monteras på universaldisk, totalt 18st diskar.
 • Kapacitet: 1,6 till 1,8 ha/timme
 • Kraftbehov: ca 30hk – 40hk

Universaldisk med hålpipor:
SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC

Borste:
borste-01 borste-02

Utan luft, inget liv! Det är ett välkänt faktum att för att skapa goda förutsättningar för en frisk och livskraftig gräsyta så behövs luft. Det ingår idag i en greenkeepers regelbundna sysslor att lufta greenerna för att dessa ska klara de höga krav som ställs med det slitage de utsätts för.

Andra ytor, såsom fairways och fotbollsplaner, får ofta stå tillbaka på grund av tidsbrist, men behovet är inte mindre. Om gräset inte luftas blir det mer känsligt för yttre påverkan i form av väderfaktorer och mekanisk påverkan, stress. Kraven på fairways och fotbollsplaner ökar ständigt och för att möta detta måste dessa ytor skötas enligt samma principer som golfgreenerna.

Men luft är inte allt. Luftningen handlar inte bara om att få ner luft i marken. Det handlar i lika stor utsträckning om att få rätt balans i vattenmängden i marken. Genom att lufta så förbättras dräneringseffekten samtidigt som markens förmåga att ta upp bevattning ökar. Därmed minskar känsligheten för olika väderförhållanden.

För att lyckas krävs maskiner som klarar av att skapa resultat utan att arbetsinsatsen känns oöverkomlig. Hur ofta blir inte luftningen av fairway och fotbollsplaner uppskjuten på obestämd framtid på grund av otillräcklig kapacitet?

Carrier Turf skapar möjligheterna för att förbättra gräsets livskraft, vilket kan förlänga säsongen och minimera antalet dagar ytan måste stängas av. En god affär för alla!

För mer information och teknisk beskrivning av maskiner och tillbehör från Carrier Turf Sweden AB klicka här

Broschyr om Carrier Turf klicka här.